Archive for July, 2015

9 numer Choice’a już jest!

Zapraszamy do lektury nowego – 9. już numeru czasopisma Choice, współredadowanego przez PKN Advisor! (klik) ;)

Centrum im. Adama Smith’a partnerem merytorycznym PKN Advisor!

cas

Miło nam poinformować, że partnerem merytorycznym PKN Advisor zostało Centrum im. Adama Smitha :)

Centrum im. Adama Smitha założone zostało 16 września 1989 roku i jest pierwszym w Polsce i Europie Środkowo – Wschodniej niezależnym instytutem badawczym powołanym w formie fundacji. Misją Centrum jest badanie i działanie na rzecz wolnego rynku zbudowanego na fundamencie wolności, moralności i odpowiedzialności, jak również popieranie wszelkich przedsięwzięć oraz instytucji służących rozwojowi i umacnianiu gospodarki rynkowej opartej na poszanowaniu własności prywatnej, wolności zawierania umów i ograniczonym wpływie władz na procesy gospodarcze. Bezprecedensowym osiągnięciem Centrum było przygotowanie i doprowadzenie do uchwalenia Ustawy o dostępie do informacji publicznej (2001) oraz wprowadzenie do Sejmu projektu ustawy o likwidacji monopolu telekomunikacyjnego (2003) .