Partnerzy

Patron honorowy PKN Advisor:

 

 

KIDP Pantone 534 [Converted]

blank

Partner merytoryczny PKN Advisor:

cas

Centrum im. Adama Smitha założone zostało 16 września 1989 roku i jest pierwszym w Polsce i Europie Środkowo – Wschodniej niezależnym instytutem badawczym powołanym w formie fundacji. Misją Centrum jest badanie i działanie na rzecz wolnego rynku zbudowanego na fundamencie wolności, moralności i odpowiedzialności, jak również popieranie wszelkich przedsięwzięć oraz instytucji służących rozwojowi i umacnianiu gospodarki rynkowej opartej na poszanowaniu własności prywatnej, wolności zawierania umów i ograniczonym wpływie władz na procesy gospodarcze. Bezprecedensowym osiągnięciem Centrum było przygotowanie i doprowadzenie do uchwalenia Ustawy o dostępie do informacji publicznej (2001) oraz wprowadzenie do Sejmu projektu ustawy o likwidacji monopolu telekomunikacyjnego (2003) .

Koło partnerskie:

finislogopneg

Nasi aktualni sponsorzy:

 

 

BDO1

Partnerzy:

blank

Partnerzy medialni:

logo_01

choice